‘Socialisme beter dan democratie’

Boedapest, 11 maart. Zestien jaar na de val van het staatssocialisme vindt nog 23 procent van de Hongaren dat het toenmalige regime beter was dan de democratie van tegenwoordig Alleen in Slowakije is de nostalgie naar vroeger groter: daar vindt zelfs 31 procent het vroegere systeem beter dan het huidige. Dat blijkt uit een opiniepeiling in elf Oost-Europese landen waar de communistsiche regimes in 1989 of 1991 ten onder gingen. In Hongarije vindt 28 procent het huidige systeem beter dan het vroegere, 36 procent maakt het niets uit (of ziet geen verschil) en dertien procent vindt beide systemen verwerpelijk.