Zelfmoordterreur

In nieuwe boeken over zelfmoordterreur (Boeken 17-2-06) noemt Michiel Leezenberg slechts een enkele Nederlandstalige uitgave over dit onderwerp. Kort na 9-11 zijn zeker echter drie boeken over Osama bin Laden en Al-Qaeda in het Nederlands vertaald. Meer recent verscheen de vertaling van J. Sterns Terror in the name of God (Het Spectrum/Manteau, 2004). Dit is o.a. besproken in deze krant op 12-11-04. Er zijn ook minstens twee andere oorspronkelijke Nederlandse boeken: E.R. Muller, R.F.J.Spaaij en A.G.W. Ruitenberg, Trends in terrorisme (Kluwer, 2003) en R.W. Meertens, Y.R.A.Prins en B. Doosje, In iedereen schuilt een terrorist, een sociaal-psychologische analyse van terroristische sekten en aanslagen (Scriptum, 2006). Het laatstgenoemde boek is in meer dan twintig dagbladen gesignaleerd, ook in NRC Handelsblad (20-12-05).

    • H.M. Timmerman