Rice: Iran is het grootste gevaar voor VS

Iran vormt nu al waarschijnlijk de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten, en zou in het bezit van kernwapens nog honderden malen zo gevaarlijk zijn.

Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, gisteren gezegd tijdens een hoorzitting in het Congres. Haar uitspraken kwamen aan het begin van pogingen van de internationale gemeenschap tot een consensus te komen over eventuele maatregelen om Iran te dwingen alle uraniumverrijkingsactiviteit te staken. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties buigt zich daar volgende week over.

Rice zei dat Iran vastbesloten is kernwapens te ontwikkelen. Iran zelf ontkent dat, terwijl het laatste rapport van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) meldt noch het een noch het ander te kunnen bevestigen.

Rice brandmerkte Iran verder als de 'centrale bankier voor terrorisme' in het Midden-Oosten. Volgens haar hindert, en in sommige gevallen verhindert, de Iraanse steun voor terrorisme - Rice noemde in dit verband Irak, de Palestijnse gebieden en Libanon - 'de groei van democratische en stabiele regeringen' in het gebied. De Iraanse politiek, zei ze 'is gericht op ontwikkeling van een Midden-Oosten dat 180 graden anders is dan het Midden-Oosten dat wij graag zien ontstaan'.

De VN-ambassadeurs van de permanente leden van de Veiligheidsraad - de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en China - kwamen gisteren voor de tweede keer deze week bijeen om een verklaring uit te werken die volgende week door alle 15 leden zou moeten worden goedgekeurd. Maar ze werden het niet eens, en de Amerikaanse ambassadeur John Bolton zei na afloop 'lang geleden te zijn opgehouden het tijdpad in de raad te voorspellen'.

Met name de VS, maar ook Groot-Brittannië en Frankrijk, willen de druk opvoeren als Iran niet alsnog toegeeft. Maar Rusland en China zien blijkens uitspraken van hun ministers van Buitenlandse Zaken nog ruimte voor onderhandelingen. De Russische minister Sergej Lavrov waarschuwde gisteren tegen overhaaste actie, waarbij hij op Irak wees als voorbeeld van wat kan gebeuren als de wereld diplomatie opgeeft. 'We herinneren er niet aan wie gelijk had en wie niet in Irak, hoewel het antwoord duidelijk is', zei hij.

De buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Javier Solana, sluit sancties tegen Iran niet uit, zo zei hij in een vandaag gepubliceerd vraaggesprek met een Oostenrijkse krant. 'Maar alles hangt af van de aard van de sancties. Wij willen zeker het Iraanse volk niet treffen.' De zaak staat vandaag op de agenda van een informele bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Salzburg.