Kamer eist uitleg over bonus Essent

Politici en vakbeweging hebben verontwaardigd gereageerd op de verhoging met ruim een ton van de beloning van Essent-topman Michiel Boersma. Premier Balkenende is naar de Kamer geroepen om uitleg.

Vorig jaar zag Boersma zich gedwongen de helft van zijn bonus te schenken aan goede doelen, toen niet alleen politieke partijen maar ook het kabinet de hoogte van de beloningen in de energiesector veroordeelde.

Boersma ontvangt over 2005 873.000 euro aan salaris, bonus en pensioenkosten, ruim een ton meer dan het jaar daarvoor. De bonus van 217.000 euro is hoger dan de 162.000 euro van toen.

Tweede-Kamerlid Ferd Crone (PvdA) zegt “geschokt“ te zijn. “Dit zijn bizarre bedragen. Een bonus krijg je als het goed gaat, en dat is bij dit bedrijf nog lang niet het geval.“ Essent kreeg vorige week nog een onvoldoende voor klachtenafhandeling van de toezichthouder op de elektriciteitsmarkt, Dte.

Premier Balkenende zwengelde zelf vorig jaar de discussie aan over de hoge beloningen in de energiesector en zegde toe daar iets aan te doen. “Wat Balkenende ook gedaan heeft, het heeft niet geholpen“, zegt Crone, die hem volgende week daarover ter verantwoording zal roepen in de Kamer.

De discussie van vorig jaar breidde zich uit tot de salarissen in de publieke sector, met als resultaat dat bestuursvoorzitters van publieke instanties niet meer mogen verdienen dan de minister-president. Maar bedrijven als Essent en Nuon zijn semi-publiek: ze opereren onafhankelijk, maar alle aandelen zijn in handen van gemeenten en provincies. De Kamer wacht op een voorstel van minister Remkes (Binnenlandse zaken, VVD) voor beloningen van bestuurders voor dit type bedrijven.

Voor Kamerlid Vendrik (GroenLinks) is duidelijk dat deze bestuurders niet meer mogen verdienen dan de premier. “En als de bestuurders dat te weinig vinden, dan donderen ze maar op naar het bedrijfsleven.“ Het argument dat het om zelfstandige bedrijven gaat waar aandeelhouders en niet overheid over de beloning gaan, vindt hij onzin. “Ze voeren het beheer over een publiek netwerk. Het zijn gewoon publieke bedrijven.“