Internet Voorkeur

Tien geboden voor internet. 1.Denk aan het menselijke aspect achter de computer. 2. Houd online dezelfde gedragsstandaarden aan als in het gewone leven. 3. Weet waar je bent in cyberspace (bepalend voor toonzetting). 4. Respecteer tijd en bandbreedte van de gebruiker. 5. Zorg ervoor dat je er goed uitziet online. 6. Deel expertkennis. 7. Bied hulp bij het onder controle houden van “flames' (emotionele aspecten buiten beschouwing laten). 8. Respecteer privacy van andere mensen. 9. Maak geen misbruik van je macht. 10. Vergeef andere mensen hun fouten.

Dit zijn de Tien Geboden voor gebruikers van het internet, zoals die zijn te lezen op SURFnet, Hoogwaardig Internet voor Hoger Onderwijs en onderzoek. (www.surfkit.nl/info/netiquette/home.jsp#geboden.)

Het gaat hier om een vertaling van een Engelse tekst die eerder werd gepubliceerd op Sofweb (www.sofweb.vic.edu.au/internet/netiquet.htm), een site van de Australische overheid speciaal voor studenten, onderwijzers en ouders. Op deze site is - naast de “Ten Rules for Netizenship' en “netiquette' - ook veel Engelstalige informatie te vinden over copyright van teksten, afbeeldingen, film- en video-opnamen. Verder biedt Sofweb onder meer een handige verklarende woordenlijst en duidelijke handleidingen voor het binnenhalen van allerlei data.