Dekker stelt huurdebat uit

Minister Dekker (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, VVD) heeft de Tweede Kamer per brief gevraagd om het debat over het nieuwe huurbeleid wat langer uit te stellen. De minister wil nog 'een afrondend politiek overleg' voordat het debat met de Tweede Kamer wordt voortgezet. De ministerraad zal zich daarom volgende week vrijdag opnieuw moeten buigen over het huurbeleid.

Vorige maand vroeg de Tweede Kamer minister Dekker opnieuw op de mogelijke gevolgen van de liberalisering te studeren. Dekker wil een kwart van de markt voor huurwoningen liberaliseren omdat de woningmarkt muurvast zit, maar de grootste regeringspartij, het CDA heeft daar moeite mee, evenals D66, de kleine christelijke partijen en de hele oppositie. 'Eerst nieuwe woningen, dan liberaliseren', is de leus van CDA-woordvoerder Van Bochove, die al in een vroeg stadium zijn bezwaren bekendmaakte.

Ook het meewegen van de WOZ-waarde bij het bepalen van de huur is voor het CDA een moeilijk punt. Van Bochove zou uitstel tot volgend jaar wel een goede zaak vinden.

De minister bleek in het overleg van vorige maand niet in staat om alle vragen te beantwoorden en de Kamerleden vroegen haar om dat dan maar schriftelijk te doen. Veel van de kritische vragen kwamen overigens van coalitiegenoot CDA.

Eerst zou deze week verder worden vergaderd, maar dat was al verschoven naar volgende week donderdag. Door de nieuwste brief van Dekker is dat ook weer op losse schroeven komen te staan.

Van Bochove begrijpt het nieuwste verzoek van Dekker wel: 'De minister wil zo zorgvuldig mogelijk zijn. Nog eens zo'n debat kan ze zich niet permitteren'.

Eerder had de minister zelf bij de Tweede Kamer aangedrongen op spoed omdat ze het nieuwe beleid op 1 juli wil laten ingaan. Dat wordt nu twijfelachtig.

Tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamercommissie voor volkshuisvesting met diverse organisaties en partijen die actief zijn op de huurmarkt bleek gisteren dat alleen de eigen partij van Dekker, de VVD, nu de WOZ-waarde mee wil laten tellen bij het bepalen van de huurprijs. Tevens bleek dat veel woningcorporaties bezwaar hebben tegen het plan om mee te betalen aan een bezuiniging bij het ministerie van VROM.