Dawkins

Bij de mededeling dat Richard Dawkins in 1976 het begrip `meme` introduceerde (Boeken, 03.03.06) past de aanvulling dat Richard Semon in 1904 het begrip `die Mneme` introduceerde `als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens`. Mij is in het werk van Dawkins geen verwijzing bekend naar Semon, maar wat Semon beschreef en bedoelde is tot in de details identiek aan wat Dawkins beschreef en bedoelt.

    • Hugo S. Verbrugh