Darwin aan het kruis

Onder het stuk van Arnold Heumakers over religie (Boeken 03.03.06) was een regel weggevallen. De laatste alinea moest luiden: “Jammer, want juist daarin schuilt een belang - als mogelijk paradigma voor een soortgelijke studie van andere culturele verschijnselen - dat zich niet tot de actuele religieuze controverse met haar eindeloze herhaling van 18de- en 19de-eeuwse argumenten hoeft te beperken.'