'VVD is te confronterend'

De VVD verloor fors bij de raadsverkiezingen. De jongerentak van de VVD, de JOVD, heeft kritiek op de koers van de partij.

Klaas-Jeroen Terwal, Landelijk Voorzitter van de JOVD. Foto JOVD. JOVD

Klaas-Jeroen Terwal (25) van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD): 'Wat er fout is gegaan bij de VVD? Ten eerste is het kabinetsbeleid niet goed uitgedragen. Dat is de grootste fout geweest. Het kabinet heeft impopulaire maatregelen moeten nemen, maar te vroeg gerekend op economisch herstel. Dat komt nu, maar mensen voelen het nog niet in de portemonnee. Daar is de VVD genadeloos op afgestraft. Gedeeltelijk is dat eigen schuld: de landelijke partij heeft zich nadrukkelijk bemoeid met de lokale verkiezingen. Ze hadden de lokale politici meer ruimte moeten gunnen.

'Het tweede probleem is de confronterende en polariserende toon die de afgelopen jaren in de partij is geslopen. De JOVD staat achter het gevoerde beleid, maar het mag wel wat milder worden gebracht. Ayaan Hirsi Ali maakt goede punten, maar ze brengt het te fel. Ook Verdonk, die met de zaak-Taïda wel in haar recht staat, had het tactischer kunnen brengen. Of met het Nederlands spreken op straat, dat hoef je niet direct zo fors te zeggen. In de campagne van de afgelopen weken zat hetzelfde probleem. Er is duidelijk gekozen voor de confrontatie met de PvdA. Maar als je de zwakte van een ander probeert aan te tonen, moet je ook je eigen sterkte laten zien. Dat is te weinig gebeurd. Van Aartsen heeft nu een terechte conclusie getrokken, al is het wel jammer. Ik heb respect voor de moeilijk beslissing die hij genomen heeft.

'Wat er moet veranderen is duidelijk. De VVD moet duidelijker maken waarom bepaalde, soms impopulaire beslissingen worden genomen. Ook mag de toon wel wat milder. En er moet verjongd worden: meer jonge mensen op de kieslijsten en in het bestuur. Het imago moet vlotter, niet zo 'oude-mannen-in-pak'. Mark Rutte zou wat dat betreft een goede lijsttrekker zijn, of Laetitia Griffith, voor een sociaal-liberale koers. Laat die strijd nu maar beginnen, in juni moet de nieuwe leider zijn opgestaan.'

    • Rob Wijnberg