Oud-topman Ahold: ik schoot tekort

Oud-topman van Ahold Cees van der Hoeven erkent dat hij 'achteraf gezien tekort is geschoten' door de raad van commissarissen en de accountant niet te informeren over het bestaan van zogenoemde side letters. Dat zei Van der Hoeven vanmorgen voor de Amsterdamse rechtbank, die vandaag begon met de gedetailleerde behandeling van zijn dossier in de strafzaak rond de boekhoudfraude bij Ahold.

Het Zaanse supermarktconcern telde de omzetten van een aantal joint ventures volledig mee in zijn boeken (consolideren), terwijl het bedrijf de helft van de aandelen in de samenwerkingsverbanden bezat. Ahold had, op aandringen van de accountant, contracten (control letters) opgesteld die een 'doorslaggevende stem' van het bedrijf vastlegden. Maar geheime side letters weerspraken dat juist.

Toen Van der Hoeven in 2002 door zijn financieel directeur Michiel Meurs op de hoogte werd gesteld van de gewraakte side letters, besloot hij zowel de accountant als de raad van commissarissen niet te informeren. Hij deed dat omdat Ahold inmiddels bij enkele joint ventures alsnog volledige zeggenschap had verworven. Voor de Scandinavische partner ICA gold dat niet, maar daarover was Van der Hoeven 'volledig overtuigd van voortzetting van de consolidatie'. De relevantie van de side letters uit het verleden 'was dus nul', aldus Van der Hoeven. Daarom vertelde hij commissarissen en accountant niets. Toch zou hij terugkijkend 'een ander besluit hebben genomen'. Op de vraag van de rechtbank wat er eigenlijk op tegen was om de side letters bekend te maken, bleef Van der Hoeven het antwoord schuldig: 'Dat heb ik me achteraf ook duizend keer afgevraagd.'

De gewraakte side letters beoordeelde Van der Hoeven achteraf 'als nogal klungelig geformuleerd'. Ook in de control letters had de feitelijke situatie rond de zeggenschap beter moeten worden omschreven, aldus de oud-topman.

Hij herhaalde dat het volledig consolideren van de dochters te rechtvaardigen was gezien de feitelijke omstandigheden. Ahold ('met de kracht en de macht van een grote speler') was volgens hem de baas. 'In alle aspecten van het retailbedrijf hadden we in de praktijk een doorslaggevende stem.' Vanuit het oogpunt van transparantie achtte Van der Hoeven het daarom zuiver om volledig te consolideren.

www.nrc.nl: Blog Ahold