Minder soepel monetair beleid Bank van Japan

Er komt een einde aan de uitzonderlijk soepele Japanse monetaire politiek, maar de rente zal voorlopig niet worden verhoogd vanaf het huidige niveau van 0 procent. Die boodschap heeft de Bank van Japan, de Japanse centrale bank, vandaag gegeven na een beleidsvergadering.

Op de financiële markten werd al enige tijd een signaal van de centrale bank verwacht. Sinds vijf jaar staat de rente op 0 procent, en worden grote hoeveelheden geld in het financiële systeem gepompt om een einde te maken aan de heersende deflatie - het dalen van de prijzen van consumentengoederen. Nadat de rente was verlaagd tot 0 procent om de deflatie te lijf te gaan, werd vijf jaar geleden ook overgegaan op zogeheten 'kwantitatieve versoepeling'. Daarbij zorgde de centrale bank ervoor dat er zeer veel liquiditeiten circuleerden onder de banken. Ook kocht de bank maandelijks voor ruim 9 miljard euro aan staatsobligaties rechtstreeks van de overheid.

De afgelopen drie maanden is echter juist een milde inflatie opgetreden, waardoor de directe noodzaak voor kwantitatieve versoepeling volgens de Bank van Japan verdwijnt. De komende maanden zal de excessieve liquiditeit geleidelijk worden teruggebracht. Van een verhoging van de rente is nog geen sprake. Analisten verwachten die pas aan het eind van dit jaar. Ook zal de Bank van Japan staatsobligaties blijven kopen.

In politieke kringen is de boodschap gunstig ontvangen. Premier Koizumi had eerder deze week nog gezegd dat de centrale bank geen overhaaste stappen moet nemen. De concessie van de Bank van Japan om de rente voorlopig niet te verhogen en om staatsobligaties te blijven kopen lijkt echter de angel uit de kritiek te hebben getrokken. De meest fervente criticus, parlementariër Yamamoto van regeringspartij LDP, sprak van een 'stap die de transparantie van de centrale bank vergroot'.