Kabinet botst met vakbonden bij Voorjaarsoverleg

De vakbonden hebben vandaag in het Voorjaarsoverleg geen koopkrachtcompensatie voor werknemers gekregen. Premier Balkenende zei na afloop: 'Dit is niet het moment om toezeggingen te doen.'

Agnes Jongerius, voorzitter van de vakcentrale FNV, zei op de vraag of ze teleurgesteld was over het overleg: 'Dat hangt van het vervolg af.'

'Er staat van alles op die loonstrookjes', zei Balkenende. Hij kondigde aan dat experts van de zijde van de regering en van de bonden met elkaar gaan praten over wat nu precies de gevolgen van het nieuwe zorgstelsel zijn voor de koopkracht. Een zware delegatie van het kabinet sprak vandaag met werkgevers en werknemers. Het overleg viel dit jaar vroeger dan normaal, zodat de sociale partners hun wensen voor de begroting van 2007 tijdig in konden brengen.

Voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV vroeg om een verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden, compensatie van het wegvallen van de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en een aanvulling voor minima die geen voordeel hebben van de verlaging van de ozb. Voorafgaand aan het overleg demonstreerden SP en FNV samen voor het kantoor van de SER voor compensatie van de koopkracht voor lage inkomens.

Werkgevers en werknemers spraken vandaag met het kabinet ook over het toelaten van werknemers uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten. Over dit onderwerp zal nader overleg plaatsvinden. Het zal daarbij gaan over de voorwaarden die de bonden stellen voor open grenzen. Het kabinet moet binnenkort een besluit nemen. De bestaande beperkingen van het werknemersverkeer lopen op 1 mei af.

Buiten de vergaderzaal deelde de FNV champignons en kroppen sla uit, om de aandacht te trekken voor misstanden bij de inzet van Poolse werknemers in de tuinbouw. Binnen was het standpunt van de FNV dat de grenzen open mogen, als het kabinet maatregelen neemt om de kosten van een Poolse werknemer voor de werkgever gelijk te trekken met de kosten van Nederlandse werknemers. Nu zijn Oost-Europese werknemers vaak goedkoper, doordat werkgevers voor hen vaak geen pensioen of sociale premies afdragen. FNV wil registratie van de nieuwe werknemers die uit Oost-Europa zouden komen. Verder willen de bonden dat de Inspectie meer gaat controleren op illegale arbeid en naleving van de CAO's. Volgens Sociale Zaken is dit laatste de gedeelde verantwoordelijkheid van bonden en werkgevers. Over dit onderwerp wordt al gesproken in de Stichting van de Arbeid.