Het beeld

Denk je op Wereldvrouwendag eindelijk eens iets over de damesprogrammering van Net5 te kunnen schrijven, dan gebiedt de actualiteit toch dat Het Beeld voor de vierde achtereenvolgende dag door de Nederlandse politiek wordt bepaald.

Ook de actualiteitenrubrieken lieten zich verrassen door het verloop van de crisis in de VVD. Het NOS Journaal had in de late uitzending wel het nieuws van de benoeming van backbencher Willibrord van Beek tot tussenpaus van de Tweede-Kamerfractie, maar geen foto bij de hand, dus zagen we hem door een camera overvallen worden tussen een klikobak en een liftknopje. Niemand weet of hij in zijn interregnum overweg zal kunnen met Ayaan en de coalitie-collegaatjes. Een ongeluk zit in een klein hoekje: Marco Pastors hoopte in Nova op iemand die zijn eigen nieuwe partij beter zou kunnen leiden dan hij en 'dat zij dan de lijsttrekker wordt'. Zij? Ayaan of Rita? Willibrord, let op je kippen! Een coalitiemeerderheid van twee zetels is zó weggelopen.

Informatie bijeensprokkelend moet je constateren dat dit keer NSE Nieuws (Talpa) het dichtst bij het vuur zat. Weliswaar werd voorbarig en foutief beweerd dat staatssecretaris Mark Rutte 'morgen al' tot nieuwe fractievoorzitter zou worden benoemd, maar daar stond tegenover dat de drie NSE-mannen achter de desk (Beau van Erven Dorens, Jeroen van Kan, Jort Kelder) tot hetzelfde type als Rutte behoren, van de gemoderniseerde corpsbal. Kelder beweerde zelfs Rutte nog goed te kennen uit zijn eigen JOVD-tijd en kwam met onthullende details. Ik bedoel niet dat 'de asceet' Rutte geen tijd zou hebben voor een vriendin en een voordeur zou delen met de moeder van een goede vriend. Dat zegt wel iets over de branding van wat Den Haag Vandaag (NOS) freudiaans betitelde als 'Merk Rutte'. Vertegenwoordiger van de rechtervleugel in de fractie Hans van Baalen zei in Den Haag Vandaag Rutte te hebben geadviseerd om een das te kopen. Toch is het juist die dasloosheid die Mark tot een vervaarlijke tegenstrever van Wouter Bos zou kunnen maken. Die heet Super Mario Bos zonder r, in een door NSE Nieuws vertoonde Nintendo-satire op de PvdA-website, waarin zekere Wouter, Lodewijk en Peter op de Erasmusbrug rozen verzamelen en zwarte en witte poppetjes aan werk helpen.

Maar waarom stapte Jozias van Aartsen op en kandideert campagneleider Rutte zich als redder van de VVD? Kelder had ook nog Frank de Grave, tegenwoordig voorzitter van de VVD-afdeling Amsterdam gesproken, en die voorspelde Jort al voor de verkiezingsuitslag dat Jozias binnen een of twee weken zou aftreden. Hij had zijn lot te veel aan dat van zijn leermeester en mogelijk kandidaat-premier Hans Wiegel verbonden, en die had zich onmogelijk gemaakt door afgelopen zaterdag in Nederland kiest D66 te schofferen. In Barend & Van Dorp (Talpa) werd bovendien gesuggereerd dat het orakel van Diever die avond een glas te veel had gedronken. Den Haag Vandaag ontleende aan een gesprek met Volkskrant-journalist Jan Hoedeman over een interview met Wiegel dat hij gisteren had gehouden - maar nog even voor de ochtendkrant bewaarde - dat Van Aartsen niet had overlegd met Wiegel voor hij de knoop door hakte: het zoveelste drama. Het kabinet-Balkenende II dreigt net zo roerig ten onder te gaan als het kabinet-Balkenende I.

    • Hans Beerekamp