Groot bedrag voor platform cultuurdialoog

De kosten voor de oprichting van het Huis van de Culturele Dialoog bedragen eenmalig dertig miljoen euro. Voor de exploitatie wordt jaarlijks twaalf miljoen euro uitgetrokken.

Dat bleek gisteren bij de presentatie van de plannen aan staatssecretarissen Medy van der Laan (Cultuur, D66) en Atzo Nicolaï (Europese Zaken, VVD). Van de twaalf miljoen euro neemt het rijk acht miljoen voor zijn rekening.

De subsidie bedraagt daarmee bijvoorbeeld vijf keer zoveel als de 2,3 miljoen euro die het grootste theatergezelschap van Nederland, Toneelgroep Amsterdam, jaarlijks aan subsidie ontvangt. Het nog op te richten Huis van de Culturele Dialoog moet de culturele verrijking van Nederland als gevolg van migratie zichtbaar maken. Het wordt een nationaal instituut met lokale afdelingen dat de culturele dialoog wil versterken met debat, film, theater en exposities.

Als de Tweede Kamer akkoord gaat met de plannen, kan dit najaar begonnen worden met de daadwerkelijke inrichting van het Huis.

Een werkgroep onder leiding van Henk Pröpper (directeur Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds) werd in december gevraagd een concreet voorstel te schrijven om culturen samen te brengen. Pröpper: 'Er moet iets gebeuren aan de groeiende verwijdering tussen groepen mensen. We zijn het land ingetrokken met de bedoeling naar iets extra's te zoeken om alle verschillende initiatieven te versterken.'

Het Huis moet een nationaal platform worden met internationale uitstraling, aangestuurd door een charismatisch directeur. Het Huis krijgt verschillende vestigingen. In Amsterdam bouwt men een nieuw gebouw, in Rotterdam komt een afdeling in het Wereldmuseum. Naast de vier grote steden werken Eindhoven, Arnhem, Groningen en Enschede mee.

De urgentie voor het Huis blijkt volgens staatssecretaris Nicolaï uit de cartoonkwestie. Nicolaï: 'Ik heb rond die discussie over de Deense cartoons vaak gedacht: hadden we het Huis maar alvast. Dan konden we debatten organiseren en een tentoonstelling over allerlei cartoons maken. Dit is een echt een doorbraak'.

Programma's van het Huis kunnen per stad verschillen. De afdeling in Amsterdam zal zich meer richten op de Marokkanen in die stad en Rotterdam op Antillianen. Om internationaal van betekenis te zijn wil het Huis verbindingen leggen met herkomstlanden van migranten, zoals Turkije, Indonesië en Marokko.