Fundamentalistische secularisten bestaan niet 3

Minister Van Ardenne ziet de golf van gewelddadigheden en doodsbedreigingen in de richting van cartoonisten (en hun lotgenoten) als ”botsing tussen de seculiere en niet-seculiere wereld”. De oorzaak is niet de onverdraagzaamheid van fundamentalistische moslims, maar van ”fundamentalistische secularisten”. Het is namelijk ”de seculiere neiging om religie te veronachtzamen of zelfs denigrerend te behandelen” die leidt tot vervreemding in plaats van verzoening. Het is volgens haar niet de vrijheid van meningsuiting die in het geding is, maar de vrijheid van godsdienst!

Inmiddels is de minister gecorrigeerd door collega`s en Kamerleden en daarbij zou het kunnen blijven. Maar deze behendige omkering van de schuld past in een breder patroon. Zo zei minister Donner bij de eerste steenlegging van de Westermoskee in Amsterdam: ”Zonder religie is een duurzaam en vreedzaam leven niet mogelijk”. Daar kunnen de humanisten en andere buitenkerkelijken het weer mee doen. Gaan na jaren van wereldlijke dialoog de kerkvensters weer dicht?

Er zijn meer commentaren van godsdienstige zijde die niet het gebrek aan secularisatie in de moslimwereld, maar een teveel daarvan in het westen als de voornaamste oorzaak van de problemen zien. Geen prettig bericht voor de buitenkerkelijke helft van de Nederlandse bevolking en de wel geseculariseerde gelovigen. Maar nog veel minder voor al degenen die in ondemocratische fundamentalistische landen volledig verstoken zijn van vrijheid van godsdienst en (seculiere) levensovertuiging. Zij mogen meer steun van een Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking verwachten!

    • Rein Zunderdorp
    • Voorzitter Humanistisch Verbond