Fundamentalistische secularisten bestaan niet 2

Op het betoog van minister Van Ardenne valt van alles aan te merken, en dat gebeurt ook volop. Eén element in haar betoog blijft echter tot dusverre ongenoemd, terwijl het toch zeer opvallend is. Van Ardenne haalt in haar eigen stuk haar religieuze `bindingsclaims` immers al hardhandig en opzichtig onderuit. Ze verwijst naar het moment dat, na de aanslagen op het WTC, `vertegenwoordigers van alle wereldgodsdiensten`, onder wie `een aartsbisschop, een imam, een hindoe-goeroe en een opperrabbijn`, op Ground Zero bijeenkwamen. ”Dat was een zeldzaam moment van solidariteit tegenover het ontzaglijke vermogen van de mens om te vernietigen.” Een uiterst zeldzaam moment, inderdaad. Merkwaardig, als je bedenkt dat minister Van Ardenne even daarvoor nog pontificaal beweert dat het een `onomstotelijk feit` is dat culturen en religies de voornaamste bindende factoren van onze tijd zijn.

    • Jeannette Bos Amsterdam