Fundamentalistische secularisten bestaan niet 1

Mevrouw Van Ardenne heeft gelijk als zij stelt dat de globalisering niet tot een botsing van beschavingen leidt maar eerder tot een botsing van de `seculiere` wereld en de `niet-seculiere` wereld (NRC Handelsblad, 28 februari). Niet een botsing tussen het Westen en de rest maar de botsing tussen de `vrijheid van meningsuiting` en de repressieve wereld die `restricties op deze vrijheid` menen te kunnen opleggen. Een wereld waar meningen worden verboden die niet synchroon lopen met de heersende uitleg van een van de `autoriteiten` van de heersende religies, machthebbers, of andere dictatoren van het geloof. In dergelijke samenlevingen heeft de staat zich vaak verbonden aan een van de religieuze machtsblokken. Dergelijke `naties` kunnen hun `seculiere` verantwoordelijkheid niet dragen, omdat zij in principe de `vrijheid van meningsuiting` die deel uitmaakt van `de rechten van de mens` niet kunnen of willen beschermen.

Solidariteit onder de autoriteiten van de verschillende religies kan dan wel leiden tot een beter begrip tussen deze verschillende machtsblokken, maar deze solidariteit leidt niet automatisch tot de `vrijheid van meningsuiting` die een uniek recht is van de mens, het `seculiere` individu. De houding van de `secularisten` die religie neerzetten als archaïsch, is niet gevaarlijk noch `fundamentalistisch`, maar wel bedreigend voor diegenen die religie zien als de enige bron van medemenselijkheid. Denken buiten religie om, onafhankelijk van de wetten van de wereldreligies, is een vorm van beschaving die in alle culturen plaatsvindt, er is geen cultuur die niet een vorm van kritiek op het bestaan vorm heeft gegeven.

    • Jacqueline Gerretse Amsterdam