Crisiscentrum voor vogelgriep

Genève, 9 maart. Er komt een crisiscentrum van de Verenigde Naties voor noodhulp aan landen waar vogelgriep heerst. Hoofdkwartier van het centrum wordt de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Pagina 4