CDA wil stop op groei van Europese Unie

Voor regeringspartij CDA kan de Europese Unie 'sowieso' niet meer dan 27 lidstaten omvatten. Aan de Europese landen die nog geen lid zijn van de Unie moet bij voorkeur geen lidmaatschap, maar een partnerschap worden aangeboden. Dat is een van de voorstellen in een vandaag verschenen CDA-notitie, Verder met Europa, één van de 'bouwstenen' voor het verkiezingsprogramma van het CDA.

Deze opvattingen staan haaks op de inzichten van CDA-minister Bot (Buitenlandse Zaken), met wie de CDA-fractie eerder deze maand in aanvaring kwam over de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie.

De thans lopende onderhandelingen met Turkije, Kroatië en Macedonië over mogelijke toetreding hoeven van het CDA niet te worden gestaakt, maar ze hebben 'geen haast'. Aan de landen op de Balkan die verder nog de wens hebben geuit lid van de EU te worden (zoals Albanië, Servië, Bosnië-Herzegovina) mag van het CDA niet meer de status van kandidaat-lid worden toegekend, omdat voor deze landen alleen het partnerschap is weggelegd. Daarna moet het definitief afgelopen zijn met uitbreiding van de EU: ten aanzien van de Oekraïne of Wit-Rusland mag door de Unie alleen actief 'nabuurschapsbeleid' worden gevoerd.

Het document, waarop CDA-afdelingen nog kunnen amenderen, is een formalisering van een sinds het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet stringentere houding van het CDA ten aanzien van Europa. In het CDA-manifest wordt bepleit dat uitbreiding van de Unie alleen mogelijk is met steun van een meerderheid van de bevolking in alle lidstaten. Het CDA blijft echter gekant tegen het instituut van het referendum.

achtergrond: pagina 6