VS en Europa: Teheran is onverzoenlijk

Irans onverzoenlijkheid laat de wereld geen keuze dan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in actie te laten komen. Dat hebben de Verenigde Staten en Europese bondgenoten vanochtend in Wenen verklaard.

In Wenen is het bestuur van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) vanochtend begonnen te praten over de kwestie-Iran. Een belangrijk deel van de internationale gemeenschap eist dat Iran alle nucleaire verrijkingsactiviteit staakt als garantie dat het geen kernwapens ontwikkelt zoals met name het Westen vreest. Iran weigert dat tot dusverre. Teheran heeft herhaaldelijk gedreigd verrijking op grote schaal te hervatten als de Veiligheidsraad in actie komt. Een Iraanse afgevaardigde in Wenen zei vandaag dat de VS “schade en pijn“ zullen ondervinden als de Veiligheidsraad wordt ingeschakeld.

Een hoge Europese diplomaat zei vanochtend ervan uit te gaan dat de Veiligheidsraad volgende week al bijeen komt. Volgens hem zal de raad zo snel mogelijk met een “verklaring van de voorzitter' komen die Iran oproept alle verrijkingsactiviteit te staken en volledig mee te werken met het internationale onderzoek naar zijn atoomprogramma. Over een “verklaring van de voorzitter' wordt niet gestemd en zij heeft minder zeggingskracht dan een resolutie.

Tijdens de bijeenkomst van het IAEA-bestuur is het nieuwste rapport over Iran aan de orde van IAEA-directeur ElBaradei. Daarin constateert hij dat Iran verrijkingsactiviteit heeft hervat en uitgebreid in weerwil van IAEA-oproepen dat niet te doen. Tevens maakt ElBaradei zich zorgen over “onopgeloste kwesties“, zonder overigens zover te gaan Iran van een geheim kernwapenprogramma te beschuldigen. Het rapport wordt automatisch doorgestuurd naar de Veiligheidsraad. Het IAEA besloot vorige maand al de zaak-Iran aan de Veiligheidsraad te rapporteren, maar stelde daadwerkelijke actie van de raad uit tot na de publicatie van ElBaradeis rapport.

Iran, dat ontkent kernwapens te bouwen, heeft de laatste dagen laten weten wel bereid te zijn tot compromissen. Maar het houdt onverkort vast aan een beperkt verrijkingsprogramma. Er was deze week sprake van dat de Russische zijde zo'n beperkt onderzoeksprogramma had aangeboden in lopende onderhandelingen met Iran over verplaatsing van het Iraanse verrijkingsprogramma naar Rusland als uitweg uit de huidige confrontatie. Krachtig Amerikaans verzet tegen deze concessie zou deze uitweg echter hebben geblokkeerd.