Steden: ruk naar links

In de tien grootste gemeenten van Nederland schuiven kiezers fors naar links op.

De verhoudingen tussen de landelijke partijen bleven bij gemeenteraadsverkiezingen van 1994, 1998 en 2002 - over de tien gemeenten genomen - redelijk stabiel. Maar gisteren verschoven ze sterk, door de winst van PvdA en SP en het verlies van CDA en VVD.

De kiezers in Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht lieten de coalitiepartijen massaal in de steek. Bij D66 betekent dat een voortzetting van het patroon van de afgelopen twaalf jaar, maar voor VVD en CDA is het voor het eerst in die periode dat hun invloed (gemeten naar het totaal aantal stemmers in die gemeenten) zo sterk afneemt.

Dat betekent overigens niet dat het stadsbestuur van deze gemeenten overal radicaal zal veranderen. Hoewel in sommige steden een college “over links“ tot de mogelijkheden behoort, blijven VVD en CDA groot, en daarom aantrekkelijk als coalitiepartner.