Persstemmen

Het Financieele Dagblad

[...] Nederland keert terug naar de voorspelbaarheid van het traditionele politieke driestromenland, dat door Fortuyn [...] zo rigoureus werd verstoord. Dat betekent traditioneel verlies voor regeringspartijen die in een moeilijke periode het aangezicht van het “zuur' zijn geweest [...].

Daarmee is niet gezegd dat Nederland terug bij af is. Sporen van de Fortuyn-revolutie zijn terug te vinden bij alle partijen. De winnaar van gisteren, de Partij van de Arbeid, wordt sterk door zich behalve sociaal vooral ook streng te betonen, een typische Fortuyneigenschap. [...]

Onverdeeld gelukkig kan de man die Nederland zoveel beter wil maken, niet zijn. De mogelijkheid van een linkse coalitie die zich met de onstuitbare opkomst van de Socialistische Partij en de consolidatie van GroenLinks aftekent, zal door VVD en CDA gretig worden uitgebuit als een schrikbeeld. [...] Met een [...] relatief vrijblijvende en kleurloze positie kon hij terrein winnen [...]door de nadruk op ingrijpende en weinig populaire ingrepen in de sociale zekerheid en het zorgstelsel. Daarmee komt hij als schaduwpremier in de komende twaalf maanden niet meer weg.

de Volkskrant

De erfgenamen van Pim Fortuyn kunnen zich troosten met de gedachte dat in Rotterdam, de bakermat van diens “revolutie', de eer in elk geval is gered. Voor het overige lijkt de houdbaarheidsdatum van de Leefbaar-partijen te zijn verstreken. [...]

Hoewel de partijen wat betreft signatuur niet allemaal over één kam kunnen worden geschoren, blijken zij toch vooral te hebben gediend als uitlaatklep voor het ongenoegen over Paars. Nu de “gevestigde partijen' veel punten van de Fortuyn-agenda hebben overgenomen, lijken zij hun rol te hebben vervuld. In dit opzicht is de uitslag [...] een bevestiging van het absorbtievermogen van het Nederlandse politieke bestel. [...]

Richtte de onvrede zich vier jaar geleden vooral op de regenteske houding van de paarse coalitie, die blind was voor de negatieve kanten van de multiculturele samenleving, nu moet vooral het sociale beleid van het kabinet-Balkenende het ontgelden. Dat verklaart ook waarom de coalitiepartijen amper zijn beloond voor het overnemen van de Fortuyn-agenda.

Terwijl Den Haag nog worstelt met de bestuurlijke vernieuwing, is de kiezer alweer teruggekeerd naar de vertrouwde sociaal-economische agenda.

[...]