Investeringen Shell in China en Noorwegen

Olieconcern Shell investeert dit jaar ten minste 400 miljoen euro extra in China. Het bedrijf wil zijn netwerk van benzine- en gasstations uitbreiden en projecten beginnen om schonere brandstoffen te maken.

Shell heeft inmiddels bijna 3 miljard euro in China geïnvesteerd. “Maar dat is te weinig“, zei Lim Haw Kuang, directeur van Shell's activiteiten in China, gisteren tegen een landelijk persbureau. Shell bezit circa 200 gasstations in China, samen met 's lands grootste olie- en gasverwerker Sinopec.

Vanochtend kondigde Shell ook de overname aan van het Chinese bedrijf Koch Materials China, een bedrijf dat bitumen produceert uit aardolie. Bitumen wordt onder meer gebruikt in de wegenbouw. Het overnamebedrag wilde Shell niet noemen.

De investeringen passen in het plan van Shell om dit jaar 19 miljard dollar te investeren, een kwart meer dan vorig jaar. Het geld gaat met name naar het vinden en exploreren van nieuwe olie- en gasvelden.

Shell maakte gisteren ook bekend een Europese alliantie te vormen met autofabrikanten Chevron, Volkswagen, Renault en DaimlerChrysler voor de productie van synthetische, minder vervuilende brandstoffen. Die zullen uit aardgas, kolen of biomassa gemaakt worden en zullen aardolie deels kunnen vervangen.

De partners spelen hiermee in op de doelstelling van de EU: in 2010 moet 5,75 procent van alle verbruikte brandstoffen in de lidstaten bestaan uit biobrandstoffen, zoals ethanol (uit suikerbieten of stro) en biodiesel (uit koolzaad). Sommige landen, zoals Nederland, hebben tot nog toe weinig gedaan om dat doel te halen.

In Maleisië heeft Shell al een fabriek staan waar aardgas wordt omgezet in diesel - een techniek die bekend staat als gas to liquid. Eenzelfde fabriek bouwt het olieconcern ook in Qatar. In China heeft het onlangs een overeenkomst getekend met de Shenhua Group, China's grootste kolenproducent, voor de productie van schone diesel uit kolen.

Shell kondigde vandaag ook nog aan een groot project te beginnen met het Noorse staatsbedrijf Statoil voor het opvangen van het broeikasgas CO2 dat wordt uitgestoten door een elektriciteitscentrale in Midden-Noorwegen. Het gas wordt via pijpleidingen naar zee gevoerd en daar in de bodem gepompt om ter plekke de winning van olie en gas te verbeteren. Het project begint naar schatting over vier jaar.