Gemeenten lopen veel ozb mis

De gedeeltelijke afschaffing van de onroerendezaakbelasting (ozb) voelen de gemeenten dit jaar fors in hun portemonnee. Ze ontvangen 8,9 procent minder uit gemeentelijke heffingen dan vorig jaar, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgerekend.

Gemeenten worden gecompenseerd voor de inkomstendaling door een extra rijksbijdrage uit het Gemeentefonds. Ze verwachten dit jaar ruim 12,8 miljard euro daaruit te ontvangen, bijna 1,2 miljard meer dan in 2005.

Bovendien groeien de gemeentelijke inkomsten uit de ozb voor eigenaren. Per saldo zakt de ozb-opbrengst niettemin met ruim 800 miljoen euro: de afschaffing van de belasting voor het “gebruikersdeel' dat huizenbezitters en huurders betalen, scheelt bijna 900 miljoen euro, de ozb voor eigenaren stijgt bijna 100 miljoen.

Een “meevaller' is de grotere opbrengst uit rioolrechten. Het CBS gaat uit van een miljard euro inkomsten, 7,9 procent meer dan in 2005, vooral door tariefstijgingen. Daarnaast voert een aantal gemeenten deze heffing dit jaar in. De kosten van aanleg en verbetering van rioleringen zijn toegenomen.