Allochtonen kiezen PvdA

De PvdA is de absolute favoriet van de allochtone kiezer. Uit onderzoek van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam gisteren bij stembureaus in vier steden blijkt dat ruim 80 procent van de allochtonen PvdA heeft gestemd. In Amsterdam en Rotterdam lag de voorkeur voor de sociaal-democraten nog hoger: 85 procent.

Het IMES peilde ook in Arnhem en in Breda. De gemiddelde uitkomst in de vier steden is dat 84 procent van de Turken, 78 procent van de Marokkanen en 81 procent van de Surinamers en Antillianen op de PvdA stemde. GroenLinks kreeg zeven procent en de SP vijf procent van de allochtone stemmen. Voor dit onderzoek werden 3.332 enquêtes ingevuld.

De opkomst van 37 procent onder de allochtone kiezers was lager dan het landelijk gemiddelde van 58,2 procent. Rotterdam sprong er uit met een allochtone opkomst van 49 procent. In Amsterdam ging 31 procent van de migranten-kiezers naar de stembus.

Studenten van de Universiteit van Tilburg peilden bij het stembureau Transvaal naast de Schilderswijk in Den Haag het stemgedrag van allochtonen. Ruim 54 procent van de migranten in deze wijk stemde PvdA. De Islam Democraten (ID) waren met 19 procent tweede. Vooral Turken stemden op de ID. De allochtone kiezers in Transvaal gaven aan te zijn gaan stemmen uit ongenoegen over het regeringsbeleid.

Politicoloog Jean Tilly van IMES is verrast door de massale voorkeur voor de PvdA. “Vanaf 1986 zag je juist dat migranten ook meer en meer op het CDA, GroenLinks en de VVD stemden“, aldus Tilly. Volgens hem betekent deze uitslag dat het allochtone electoraat (eenderde van de kiezers in de grote steden) bij komende verkiezingen door de andere partijen serieus zal worden genomen.

Sadik Harchaoui, van Forum, het Instituut voor multiculturele ontwikkeling, vindt het opvallend dat de opkomst onder de nieuwe groepen migranten, Turken en Marokkanen, veel hoger is dan onder de oude migranten, Surinamers en Antillianen. De gemiddelde opkomst onder Turken was 44 procent, onder Marokkanen 40 procent en onder Surinamers en Antillianen 30 procent. Rotterdam vormde ook hierop een uitzondering. Daar stemde 51 procent van de Surinamers en Antillianen.