Zorgverzekeraar hoort niet in de spreekkamer

Volgens de Haagse advocaat Dirk Boselie moeten de afspraken van zorgverzekeraar Menzis met huisartsen over voorschrijfbonussen verboden worden. Die afspraken schaden de relatie tussen huisarts en patiënt. De huisarts verkoopt zich in zijn ogen aan de zorgverzekeraar en de patiënt weet niet meer waarom de huisarts een bepaald geneesmiddel voorschrijft.

Boselie hanteert in zijn pleidooi dezelfde argumenten die een grote groep huisartsen, hun beroepsorganisatie de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), patiëntenorganisaties en specialistenverenigingen begin dit jaar aanvoerden in een kort geding tegen Menzis. In dit kort geding beriepen zij zich tevens op de uitspraak van de Codecommissie Geneesmiddelenreclame (CGR), die zich eerder negatief over dit bonussysteem had uitgesproken. Helaas, zoals Boselie ook opmerkt, oordeelde de Arnhemse rechter echter in het voordeel van de zorgverzekeraar. Dat de huisarts zich echter niet zomaar `verkoopt`, moge blijken uit het hoger beroep dat de eisers in kort geding tegen deze uitspraak hebben aangespannen.

Op 5 april hopen zij de rechter er van te overtuigen, dat het hanteren van bonussen bij voorschrijven een slechte zaak is en dat er voor de zorgverzekeraar geen plaats is in de spreekkamer. Huisartsen zijn in ieder geval blij dat zij ook uit de advocatuur steun krijgen voor hun standpunten.