Staat VS verbiedt abortus

De gouverneur van de Amerikaanse staat South Dakota heeft gisteren een wet getekend die abortus strafbaar stelt. Deze wet zal naar verwachting aangevochten worden bij het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Het hof verklaarde abortus in 1973 legaal, in het arrest ‘Roe versus Wade'. Maar tegenstanders van abortus hopen dat het hof nu, na de recente benoeming van twee conservatieve rechters, tot een andere uitspraak komt.

Het afbreken van een zwangerschap wordt in de nieuwe wet in vrijwel alle gevallen verboden. Artsen riskeren een gevangenisstraf van vijf jaar als ze meewerken aan de ingreep. Abortus is alleen toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is, niet als zij zwanger is geworden door bijvoorbeeld verkrachting of incest.

In het jaar 2000 probeerde Nebraska wetgeving in te voeren waaronder zogeheten late abortus (in de laatste drie maanden van de zwangerschap) verboden zou worden. Met een meerderheid van vijf tegen vier verwierp het Hooggerechtshof de wet.

Een van de rechters die destijds tegenstemde is inmiddels opgevolgd door Samuel Alito, die zich in het verleden kritisch heeft uitgelaten over abortus. Dat geldt ook voor John Roberts, afgelopen jaar door president Bush benoemd als voorzitter van het hof. Een nieuwe beslissing van de opperrechters zou daarom kunnen uitvallen in het voordeel van de ‘pro-life'-beweging. Een anonieme donateur heeft de staat South Dakota een miljoen dollar geboden om proceskosten te betalen.