Rijk tegen verkoop landgoed in Velsen

Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur, D66) vindt het niet verstandig dat het college van B&W van Velsen landgoed Beeckestijn verkoopt aan projectontwikkelaar Cobraspen.

Dat heeft ze B&W gisteren per brief laten weten. Cobraspen wil er kantoren vestigen. De ontwikkelaar heeft 4,6 miljoen euro voor het landgoed geboden zonder expliciete garantie de cultuurhistorische waarden ervan te zullen respecteren.

Velsen wilde het landgoed uit bezuiginingsoverwegingen verkopen, maar heeft later geëist dat Beeckestijn publiek toegankelijk zou blijven en dat park en huis een onlosmakelijk geheel blijven.

In haar brief schrijft Van der Laan dat ‘de partij met het beste beleidsplan, met daarin de meeste waarborgen voor cultuurhistorisch behoud, de voorkeur van de gemeente zou moeten genieten’. De voorkeur van het college voor de hoogst biedende is daarmee in strijd, schrijft Van der Laan. Volgens haar wil een meerderheid van de raad nader overleg met de overige bieders. Andere bieders waren onder meer baron Van Dedem en de Vereniging Hendrick de Keyser samen met Landschap Noord-Holland.

De gemeenteraad bleek in een vergadering afgelopen donderdag verdeeld. De lokale partij had een voorkeur voor Cobraspen, de VVD voor de familie Van Dedem en de overige raadsleden waren verdeeld. Het college, dat als enige gemachtigd is onroerend goed namens de gemeente te verkopen, neemt binnenkort een beslissing over de verkoop. Landgoed Beeckestijn, dat tot medio februari als museum, trouwlocatie en horecagelegenheid diende, wordt beschouwd als een gaaf voorbeeld van hoe een gegoede familie in de achttiende eeuw moet hebben geleefd.