Onwaarschijnlijk hoog groeicijfer EU-bevolking

Met belangstelling lees ik in de rubriek `Nederland & Europa` de afleveringen over de diverse EU-landen. Onlangs was Hongarije aan de beurt (NRC Handelsblad, 23 februari). In het bijgevoegde cijferstaatje werd (ook) dat land vergeleken met Nederland en de EU-25. Twee cijfers vielen op.

Het bruto binnenlands product van de EU blijkt ten opzichte van de herfst van 2005 met ca. 300 miljard euro te zijn toegenomen! Dat is méér dan het bbp van bijv. België. En het zou een toename van ruim 3 procent betekenen in iets meer dan een kwartaal. Dat lijkt me stug en het lijkt een onwaarschijnlijk hoog groeicijfer. Het staatje rept trouwens zelf van een groei in 2004 van 2,3 procent. Maar dat is op jaarbasis.

Verder werd - overigens niet voor het eerst - voor de bevolkingsomvang van de EU-25 aangegeven: 495,5 miljoen mensen. Merkwaardig. Over de cijfers van Eurostat (de bron) is wel eens wat te doen geweest, maar tellen kunnen ze daar nog wel. Volgens de meest gangbare cijfers is de bevolking van de 25 EU-landen namelijk ca. 35 miljoen minder dan het gepresenteerde cijfer.

    • R.J. Smit Teteringen