NMa: KPN mag onder voorwaarden Nozema overnemen

Telecombedrijf KPN mag zendbedrijf Nozema Services overnemen. Dit heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vandaag bepaald. De toezichthouder gaat akkoord met een voorstel van beide partijen waarmee belemmering van concurrentie op de markt voor de doorgifte van radiosignalen via de ether wordt voorkomen.

KPN moet over uiterlijk twee jaar een aantal van zijn hoge zendmasten verkopen aan een onafhankelijke, door de NMa goedgekeurde, derde partij. Het gaat om zendmasten die gebruikt worden voor de doorgifte van analoge FM-radio. Nozema Services is één van de drie partijen in Nederland die van deze zendmasten gebruik maakt voor de doorgifte van radiosignalen via de ether. In de tussentijd zal KPN het beheer en de exploitatie van de zendmasten overdragen aan zendmastenbeheerder Novec, dat eigendom is van de staat.

Eind vorig jaar verkocht de staat zenderbedrijf Nozema voor 75 miljoen euro aan KPN. Daarmee ging het ministerie van Financiën in tegen een advies van de NMa en de wens van de Tweede Kamer. Volgens de staat stimuleert de verkoop van Nozema de ontwikkeling van digitale tv.

Door de overname van Nozema Services krijgt KPN ook de zeggenschap over Digitenne, dat voor 40 procent in handen is van Nozema Services. KPN heeft al een aandeel van 40 procent in Digitenne.

Digitenne biedt sinds een jaar als enige partij in Nederland digitale televisie via de ether aan. KPN wil eind 2006 landelijke dekking van Digitenne hebben. Nu is dat alleen in de Randstad. KPN wil een positie verwerven op de televisiemarkt.

Door de concentratie krijgt KPN tevens de beschikking over de DVB-T-vergunning van Digitenne. DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) is een standaard voor het uitzenden van digitale radio-, televisie- en datasignalen via de ether. Met deze vergunning kan KPN tevens digitale radio-, televisie- en datasignalen naar mobiele ontvangers (zoals mobiele telefoons) zenden door middel van de DVB-H(andheld) standaard.

Aangezien andere partijen niet over een dergelijke vergunning beschikken, zou KPN concurrenten op het gebied van mobiele telecommunicatie de toegang tot de DVB-H-standaard kunnen weigeren. Dit geldt met name voor mobiele televisiediensten. Hierdoor zou de concurrentie kunnen worden belemmerd. Uit het onderzoek van de NMa blijkt echter dat dergelijk uitsluitingsgedrag zich in dezelfde mate zou kunnen voordoen wanneer de overname van Nozema Services door KPN níet zou plaatsvinden.