Naam tipgever naar buiten via strafdossier

Een vertrouwelijk strafdossier waarin de naam wordt genoemd van de raadsman die justitie tipte over een ophanden zijnde aanslag op officier van justitie Koos Plooy, circuleerde bij advocaten die beroepshalve niets met dat onderzoek te maken hadden.

Dat blijkt uit beantwoording van schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer van minister Donner (Justitie, CDA) over het lekken van de naam van die advocaat. Justitie trof het dossier vorig jaar aan bij doorzoeking van het kantoor van een advocaat die niets met die zaak te maken had. In de beantwoording wordt de naam van die advocaat niet genoemd.

Betrokkenen bij het onderzoek bevestigen dat het om de vorig jaar geliquideerde advocaat Evert H. gaat. De doorzoeking in zijn kantoor vond plaats in het kader van onderzoek inzake witwassen en valsheid in geschrifte.

Justitie werd vorig jaar april ernstig in verlegenheid gebracht nadat de naam van de advocaat, die Plooy getipt had, terecht was gekomen in een dossier waar acht advocaten de beschikking over hadden. Na ontdekking van de fout kregen de advocaten het dringende verzoek om dat dossier te retourneren, dan wel de naam onleesbaar te maken. Maar de dossiers circuleerden inmiddels al elders.

De vondst van het strafdossier en zijn daarna afgelegde verklaringen, maken inmiddels deel uit van het strafrechtelijk onderzoek naar lekkende politiefunctionarissen. In dat onderzoek zitten twee oud-rechercheurs nog steeds in voorarrest. Donner zegt het ‘te betreuren' dat de naam van de advocaat niet onleesbaar is gemaakt. ‘Ik acht het zorgwekkend dat informatie uit dit strafrechtelijk onderzoek kennelijk bekend is gemaakt aan de media.’

Het college van Procureurs-Generaal heeft afgelopen vrijdag een vertrouwelijk gesprek gevoerd met de Orde van Advocaten over het strafdossier tegen Heinekenontvoerder Holleeder. In het strafdossier staat gevoelige prive-informatie over Moszkowicz, de advocaat van Holleeder. Ook die informatie kwam in de media terecht. De advocatenorde had bezwaar gemaakt, omdat de advocaat geen verdachte is, en hij door deze informatie wordt beschadigd. Volgens deken E. Unger van de Orde van advocaten ‘heeft het openbaar ministerie aannemelijk kunnen maken waarom de informatie over de advocaat in het dossier staat. Maar dat wil niet zeggen dat we het er ook mee eens zijn. ‘