Ma Bell is terug

Ze mag dan breekbaar zijn geworden tijdens haar afwezigheid, maar nu is ze echt terug: Ma Bell. De overname door AT&T voor 67 miljard dollar van Bellsouth herenigt twee van de grootste brokstukken van het Amerikaanse telefoonmonopolie dat nog maar twee decennia geleden werd opgesplitst. Dat levert grote potentiële voordelen op voor de aandeelhouders van beide bedrijven. Bovendien zouden de toezichthouders, die in 1984 de opsplitsing van het door Alexander Graham Bell opgerichte bedrijf afdwongen, de transactie hun zegen kunnen geven.

De reden dat de fusie van de twee bedrijven wel eens kan worden goedgekeurd, is de concurrentiestrijd die het opsplitsen van Ma Bell teweeg heeft gebracht. Nieuwkomers betraden de markt, waardoor de kosten voor de klanten omlaag zijn gegaan. Voor een onderbouwing van die stelling hoef je niet verder te kijken dan de resultaten van de twee bedrijven die nu weer één willen worden. De winst van Bellsouth zou volgens de meeste analisten de komende drie jaar met 20 procent afnemen, en die van AT&T met 17 procent.

Dit vormt de weerspiegeling van het feitelijke opdrogen van de geldstroom uit gewone telefoongesprekken, waarmee de aanbieders tientallen jaren lang hun winsten spekten. Nieuwe technologieën als internettelefonie en het zogenoemde triple play-model van telefoon, televisie en breedband internet in één pakket, dat door de kabelmaatschappijen wordt aangeboden, hebben de marktdynamiek veranderd. Als gevolg daarvan zullen de toezichthouders die Ma Bell in stukken hakten deze hereniging waarschijnlijk verwelkomen.

Maar het zou een vergissing zijn de transactie als volledig defensief te interpreteren. Er schuilt een grote strategische logica in het samenbrengen van de eigenaren van Cingular, de grootste mobieletelefonieaanbieder van het land. Daardoor wordt een geduchte kracht in het leven geroepen waartegen alle concurrenten zullen moeten opboksen. Verizon zal vrijwel zeker zijn pogingen met verdubbelde inzet hervatten om Vodafone's belang in Verizon Wireless over te nemen. Er zou eveneens waarde kunnen schuilen in het opnieuw uitbaten van de merknaam AT&T - die SBC vorig jaar overnam toen het de langeafstandsverbindingen van AT&T kocht, en die nu ook voor Cingular zal worden gebruikt.

Bovendien hebben beide groepen aandeelhouders financieel profijt bij een fusie. AT&T belooft een synergievoordeel vóór belastingen van uiteindelijk 3 miljard dollar (2,5 miljard euro). Als de daling van de operationele inkomsten van Bellsouth in 2008 zoals verwacht zo'n 7 procent bedraagt, levert de transactie een rendement op van tussen de 7 en 8 procent.

Dat is lang niet slecht, zeker niet als je in overweging neemt dat de premie van 10 miljard dollar die AT&T betaalt, zijn eigen aandeelhouders nog steeds zo'n 8 miljard dollar aan waardevermeerdering brengt. Aandelenbezitters van het nieuwe bedrijf zullen ook worden getrakteerd op een aandeleninkoopactie ter waarde van nog eens 10 miljard dollar. Ma Bell mag dan een pak rammel hebben gekregen, ze slaat hard terug bij haar comeback.

Rob Cox

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Rob Cox