De term zelfmoord

In NRC Handelsblad van 25 februari slaagde correspondente Caroline de Gruyter erin, in een artikel over euthanasie in Zwitserland, elf maal de term `zelfmoord` te gebruiken en eenmaal `zelfdoding`.

De organisatie `Dignitas` in Zürich geeft echter hulp bij zelf sterven.

Taal doet ertoe. Gekozen terminologie kan een zeer zwaar verborgen lading hebben. `Zelfmoord` wijst op moord. En moord mag niet. Maar zij die hulp vragen voor het eigen levenseinde zijn mensen die zelf willen sterven. `Sterven` is in onze taal terecht een aktivun, de mens doet het zelf. Het is de laatste gang van de mens zelf. Euthanasie is het laatste eigen besluit en onvervreemdbaar recht daarop. `Dignitas` biedt, als het zover komt, het stervensmiddel dat die mens zelf inneemt om veilig en in vrede te sterven.

    • Herman Verbeek Groningen