De stemming

Dertig monteurs

In Amsterdam kan vandaag voor het eerst elektronisch worden gestemd. Om de bevolking optimaal voor te bereiden heeft de gemeente voorlichtingsdagen georganiseerd en een handleiding naar alle stemgerechtigden gestuurd.

Ook de drieduizend stembureauleden zijn goed voorbereid. Ze kregen een aparte cursus en ontvingen een 23 pagina's tellende leidraad voor het gebruik van de stemcomputer. In de leidraad wordt zelfs uitgelegd hoe om te gaan met korte stroomuitval: ‘Twijfelt u of de kiezer zijn keuze al bevestigd had op het moment dat de stroom uitviel, dan kunt u dit altijd controleren. U vergelijkt namelijk het aantal kiezers dat tot nu toe van het stemapparaat gebruik heeft gemaakt met het laatst afgegeven nummer, eventueel gecorrigeerd door mogelijke aantekeningen van de voorzitter van weggelopen kiezers, die in het geheel geen gebruik hebben gemaakt van het stemapparaat, maar wel een nummer hebben ontvangen. Is de laatste uitgebrachte stem niet opgeslagen, dan mag de kiezer uiteraard zijn stem opnieuw uitbrengen. Het is in dergelijke gevallen goed om de laatste kiezer hierover te informeren.’

Voor technische problemen zet de gemeente vandaag ook nog dertig monteurs in. Maar als de stroom helemaal uitvalt, kunnen ook zij niets meer doen. (HM)

Wethouderspoule

Tientallen oud-bestuurders en oud-wethouders hebben zich aangemeld voor de ‘wethouderspoule’ van het Leeuwarder organisatie- en adviesbureau De Boer c.s. Directeur Anton de Boer, die zaterdag een advertentie plaatste, wil zo een bijdrage leveren ‘aan de versterking van de kwaliteit van het openbaar bestuur.’ Door de invoering van het dualisme kunnen wethouders ook van buiten de raad of van buiten de gemeente gerekruteerd worden. Vooral in kleinere gemeentes is het soms moeilijk kwalitatief goede collegeleden te vinden, hoorde De Boer de afgelopen jaren vaak. Elke raadsfractie die na de verkiezingen een kandidaat zoekt, kan bij het bureau aankloppen voor een ‘profiel’.

De partijpolitieke voorkeur van de sollicitanten staat niet voorop, wel bestuurlijke ervaring en maatschappelijke betrokkenheid. PvdA-fractievoorzitter Jan Waterlander in de gemeente Littenseradiel is mede-initiatiefnemer. ‘Als partij put je voor je wethouders uit een kleine vijver. Een wethouder van buiten de raad opereert bovendien onafhankelijker.’

Zelf zou hij een beroep kunnen doen op de poule en ook kunnen kiezen voor een niet-PvdA'er. ‘Als het een goede bestuurder is en hij gevoel heeft voor politieke verhoudingen, waarom niet?’ (KdM)

Stem slim: VVD!

Kiezers in Noordwijk dachten even een alternatief te hebben voor stemwijzer.nl. In het plaatselijke huis-aan-huisblad werd geadverteerd voor stemslim.nl. Na het beantwoorden van vragen op Stemslim.nl krijgen Noordwijkse kiezers advies over welke partij het beste bij ze past. De website oogt als een formele site van de gemeente. Maar feitelijk is het een campagnestunt van de VVD: iedereen krijgt het advies op de VVD te stemmen. ‘U bent liberaler dan u denkt’, is het advies dat mensen krijgen. De gemeente Noordwijk vindt de site misleidend, maar heeft niet ingegrepen. Stephan Stokkermans, voorzitter van de VVD in Noordwijk, vindt niet dat sprake is van kiezersbedrog. Hij vindt dat de kiezers worden onderschat door mensen die spreken van bedrog. ‘De kiezer prikt er wel doorheen.’ (EK)

Aldus...

‘Landgenoten. (...) Dames en heren, vanavond wil ik graag tot u zeggen dat het van groot belang is dat u morgen gebruik maakt van uw democratisch recht. Het is altijd zo dat wanneer burgers geen gebruik maken van dat recht, dan kan het zo zijn dat u naderhand er spijt van krijgt. En als u morgen niet stemt, kom dan volgende jaren niet met klachten als sommige dingen u niet bevallen. U heeft de mogelijkheid, ga morgen naar de stembus. Doe dat, kies met verstand.’ (Premier Balkenende gisteravond in Nederland Kiest)

Nawijn is ‘normaal'

Kamerlid Hilbrand Nawijn is ook kandidaat voor de raad van Zoetermeer. ‘Actievoeren is leuk’.

Samen met vijf partijgenoten in oranje jassen spreekt Hilbrand Nawijn, van de LPF afgescheiden Kamerlid en lijsttrekker van zijn eigen partij voor de Zoetermeerse gemeenteraad, met omwonenden van een nog leegstaand pand in Zoetermeer. In het pand moet een Turks-Koerdisch centrum komen, maar Nawijn is daar tegen.

‘Het gaat niet om de Turken, maar om de plek’, zegt Nawijn. Het pand staat in het oude centrum van Zoetermeer en het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. ‘Maar dat wil de gemeente doen zonder de omwonenden in te lichten. Terwijl het centrum naast hun deur komt. Belachelijk.’ Nawijn kent de verschillende bewoners persoonlijk. ‘Ik woon al dertig jaar in Zoetermeer, dus ik weet precies wat er onder de bevolking leeft.’

Zoetermeer heeft een woningtekort. ‘Ik ben voor het bouwen van meer sociale woningen, net zoals de PvdA’. Op de plek waar nu het Koerdisch centrum is gevestigd moeten woningen komen, maar ook daar is Nawijn tegen, net als de omwonenden. Wat moet er dan met het gebouw gebeuren? ‘Kinderopvang’, zegt een bewoner. Nawijn is voor: ‘Kinderopvang is een probleem. Voor nieuwe woningen moeten we ons maar richten op het annexeren van grond van aanliggende gemeenten.’ De Lijst Hilbrand Nawijn kan volgens de peilingen rekenen op drie zetels in Zoetermeer. Zelf typeert hij zijn partij als sociaal-rechts, met veel aandacht voor ondernemers. ‘Ik ben niet rechts, ik ben niet links, maar ik ben normaal.’ Nawijn beslist volgend jaar of hij doorgaat als Kamerlid in Den Haag. Het voordeel van lokale politiek? ‘Actievoeren is leuk.’ (HM)

Dossier gemeenteraadsverkiezingen op www.nrc.nl.
    • Egbert Kalse
    • Huib Modderkolk
    • Karin de Mik