www.nrc.nl

Kleine nextquiz. Freeks Staps viert vanuit New York het verschijnen van nrc.next, de tweede krant die NRC Handelsblad vanaf 15 maart gaat maken, met een kleine quiz op zijn weblog New York (www.nrc.nl/newyork). 'Niet hoogdravend, wel appellerend aan je creativiteit. De drie origineelste inzenders krijgen vier weken lang gratis een abonnement op nrc.next.

1. Van krantenjongen tot miljonair - een Amerikaans concept. Over welk type werk in New York wil je een stuk lezen in nrc.next? Waarom?

2. Stel: je krijgt 25.000 dollar. Aardig, maar wel met één voorwaarde. Je moet het geld binnen vijf uur in New York uitgeven. Wat doe je?

3. Wat wilde je altijd al over New York weten, maar durfde je nooit te vragen?'

Mail je antwoorden uiterlijk 10 maart naar f.staps@nrc.nl.'

Webcongres. De gemeentelijke democratie heeft het moeilijk. Lokale bestuurders hebben een steeds hogere omloopsnelheid. Circa 25 procent van de gemeenten hebben in 2002 méér partijen in de gemeenteraad gekregen. Een van de gevolgen is 'vertraging van het besluitvormingsproces'. Op termijn kan deze trend gevaarlijk zijn voor de stabiliteit van de lokale democratie. Lees de reacties op het webcongres op de stelling 'functioneert de lokale democratie?' www.nrc.nl/webcongres.