Iran: bereid tot nucleair compromis

Iran is bereid tot een compromis met het Westen over zijn omstreden nucleaire programma maar zal de confrontatie niet uit de weg gaan als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wordt ingeschakeld.

Dat heeft de leider van de Iraanse delegatie bij het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), Javad Vaeedi, vandaag in Wenen verklaard, vlak voor het begin van een cruciale, meerdaagse bijeenkomst van het IAEA-bestuur. Op deze bijeenkomst komt het nieuwe rapport van IAEA-chef ElBaradei over Iran ter sprake en valt in principe het definitieve besluit over inschakeling van de Veiligheidsraad.

Vaeedi zei dat Iran onverkort vasthoudt aan zijn onlangs hervatte onderzoek in verband met uraniumverrijking. Maar hij zei dat Iran onder andere bereid is te praten over het tijdstip van hervatting van uraniumverrijking als zodanig en internationale inspectie daarvan. Volgens diplomaten heeft Iran aangeboden één jaar te wachten met hervatting van zijn volledige programma.

De Verenigde Staten, Europa en ook China en Rusland eisen tot dusverre dat Iran alle verrijkingsactiviteit opschort. Met name het Westen, de Verenigde Staten voorop, vreest dat Iran zijn uraniumverrijkingsprogramma gebruikt voor een geheim kernwapenprogramma. Iran bezweert dat zijn atoomprogramma vreedzaam is.

ElBaradei drukte zich vanmorgen voorzichtig optimistisch uit over de kans dat alsnog een akkoord wordt bereikt dat de bezorgdheid over het Iraanse programma wegneemt en actie van de Veiligheidsraad onnodig maakt. Hij doelde op de Iraanse besprekingen met Rusland over verplaatsing van verrijking naar Russische bodem. Diplomaten in Wenen meldden dat vorige week in Moskou de optie aan de orde is geweest dat Iran toch een kleinschalig verrijkingsprogramma mag houden.

De Amerikaanse VN-ambassadeur, John Bolton, zei gisteren echter dat interventie van de Veiligheidsraad noodzakelijk is. Volgens hem is er een dringende noodzaak Irans 'duidelijke jacht' op kernwapens het hoofd te bieden. Voor een conferentie van de pro-Israëllobby AIPAC zei hij dat Iran moet weten dat er 'tastbare en pijnlijke consequenties' zullen zijn als het dit pad voortzet.

Wat dit betreft herhaalde de Iraanse nucleaire chefonderhandelaar, Ali Larijani, gisteren dat Iran nucleaire verrijking op grote schaal zal hervatten als de Veiligheidsraad zich daadwerkelijk met de kwestie-Iran gaat bezighouden.