Huiselijk geweld treft vooral Antilliaanse vrouw

Den Haag, 6 maart. Antilliaanse vrouwen worden vaak geslagen, misbruikt of bedreigd door hun partner. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 41 procent van de vrouwen meerdere keren last heeft gehad van huiselijk geweld. Het SCP heeft ook andere allochtone groepen onderzocht. Met 14 procent zeggen Marokkaanse vrouwen het minst vaak slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Bij Surinaamse en Turkse vrouwen gaat het om respectievelijk 28 en 21 procent. Volgens het SCP stammen de cijfers van een onderzoek uit 2002.