'Dit is geen proces van recht praten'

Voor de Amsterdamse rechtbank begon vanochtend de zaak tegen vier oud-topmannen van Ahold over het boekhoudschandaal. Oud-bestuursvoorzitter Cees van der Hoeven wordt verdacht van de meeste strafbare feiten.

Cees van der Hoeven, ex-topman van Ahold, komt aan bij de rechtbank, vanochtend in Amsterdam. Journalisten wachtten hem op. Foto NRC Handelsblad, Maurice Boyer Ex-Aholdtopman Cees van der Hoeven arriveert bij de Rechtbank in Amsterdam Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 060306 Rechtzaken Ahold Boyer, Maurice

'Het is vandaag wel een beetje een herhaling van zetten, hoor.' De eerste dag van het proces tegen de vier oud-Ahold-topmannen is ruim een uur onderweg als de voorzitter van de strafkamer, Frans Bauduin, bijna zijn verontschuldigingen aanbiedt aan alle aanwezigen. De vice-president heeft dan uitvoerig verschillende handelingen uit het vooronderzoek toegelicht, de dagvaardingen zijn opnieuw voorgedragen en advocaten hebben de gelegenheid gehad om te reageren. Het is duidelijk: de rechtbank pakt, na een aantal regiezittingen die in oktober 2004 begonnen, de eerste dag van de inhoudelijke behandeling secuur en procedureel aan.

'Voor één van de verdachten is het de eerste keer dat hij hier is', concludeert Bauduin. En dan, in de richting van Michiel Meurs, oud-financieel directeur: 'Adriaan Michiel Meurs, bent u dat?' Meurs knikt; samen met zijn mede-verdachten Cees van der Hoeven, Jan Andreae en oud-commissaris Roland Fahlin, zit hij op de eerste rij in de Van Namenzaal. Achter hem meer dan tien advocaten, één tolk (voor de Zweed Fahlin) en een volle zaal belangstellenden. Het overgrote deel is pers. Bij de entree van vooral Van der Hoeven wordt de oud-bestuursvoorzitter belaagd door camera's en fotografen. Als een journalist vraagt hoe hij denkt de kwestie rond de verzwegen contracten 'recht te praten', zegt hij gedecideerd: 'Dit is geen proces van recht praten, maar of er naar eer en geweten gehandeld is.'

Van der Hoeven wordt verdacht van de meeste strafbare feiten, acht in totaal, waaronder valsheid in geschrifte, oplichting en misleiding. Zakelijk draagt het openbaar ministerie de dagvaarding nog eens voor. De kern van de zaak, blijkt wederom, draait om de vraag of Ahold zeggenschap had over een aantal buitenlandse joint ventures. Naar buiten toe zei de onderneming dat dat wel zo was, maar geheime 'side letters' weerspraken dat. En alleen met volledige zeggenschap mocht Ahold de omzetten en operationele winst helemaal meetellen. Van der Hoeven, benadrukt zijn raadsman, betreurt het 'in hoge mate' dat Ahold en beleggers de dupe zijn geworden van wat later het boekhoudschandaal is gaan heten. Maar zoals justitie de zaak nu voorstelt, is 'een vertekening van de werkelijkheid'.

Dan begint de inhoudelijke behandeling echt. Twee ondernemers uit Guatemala en Brazilië willen onder voorwaarden nog komen getuigen, accountant Deloitte zou nog stukken moeten leveren en een getuige-rapport komt aan de orde. Het zijn inleidende beschietingen op wat er de komende weken is te verwachten: de gedetailleerde bespreking van de details uit de verdachtendossiers. Om twaalf uur lijkt iedereen alweer een beetje gewend aan de commotie. Tijdens de eerste schorsing loopt Van der Hoeven alleen door de hal. De zaak speelt zich nu niet meer buiten, maar in de rechtszaal af.

www.nrc.nl Dossier en weblog Ahold-proces
    • Joost Oranje en Jeroen Wester