China wil ook op platteland meer welvaart

China gaat zich extra inspannen om de armoede op het platteland te bestrijden. De opbouw van een 'nieuw socialistisch platteland' noemt het communistische bewind 'een belangrijke historische taak'.

De Chinese premier Wen Jiabao heeft dat gisteren aangekondigd op de eerste dag van de jaarlijkse bijeenkomst van het Nationale Volkscongres, het Chinese parlement. De zitting, die tot volgende week duurt, is met omvangrijke veiligheidsmaatregelen omgeven. In de buurt van de Grote Hal van het Volk zijn zo'n 15.000 politieagenten op de been om demonstranten weg te houden.

In zijn twee uur durende openingstoespraak tot de bijna 3.000 afgevaardigden, die ook op televisie werd uitgezonden, zei Wen dat de regering een 'snelle en toch stabiele' economische ontwikkeling nastreeft, met een groeivoorspelling van 8 procent voor dit jaar. Vorig jaar lag de doelstelling ook op 8 procent, maar kwam de feitelijke groei uit op 9,9 procent.

China is ingenomen met de voorspoedige groei, maar de afgelopen maanden komen ook signalen die duiden op stijgende bezorgdheid over de inkomensverschillen tussen stad en platteland, en over het elk jaar verder toenemend aantal sociale protesten op het platteland. Volgens waarnemers hebben die protesten minder te maken met het daar achterblijven van de groei op zichzelf, dan met het wijdverspreid ongenoegen over willekeur en corruptie bij lokale overheidsfunctionarissen. Veel demonstraties zijn gericht tegen gedwongen landonteigeningen.

In zijn toespraak tot de parlementariërs, van wie ongeveer 70 procent een lidmaatschapskaart van de communistische partij op zak heeft, onderstreepte premier Wen dat meer aandacht moet worden geschonken aan een evenwichtiger ontwikkeling tussen stedelijke gebieden en het platteland, en aan het bevorderen van sociale gelijkheid en stabiliteit. 'Terwijl we trots mogen zijn op onze successen, moeten we ook duidelijk erkennen dat er nog steeds veel moeilijkheden en problemen zijn in het economische en sociale leven', zei hij. 'Veel hardnekkige, diepgewortelde tegenstellingen wachten nog steeds op fundamentele oplossingen, en er is een reeks nieuwe problemen naar voren gekomen die we niet kunnen negeren.'

Wen zei dat de regering dit jaar omgerekend ongeveer 40 miljard euro wil uittrekken voor investeringen in de landbouw, gezondheidszorg, onderwijs en andere sociale voorzieningen op het platteland, waar ongeveer 800 miljoen mensen wonen (op een totale bevolking van 1,3 miljard). Het budget komt neer op een stijging van 15 procent, wat volgens waarnemers veel lijkt, maar in feite bescheiden is als ze wordt gerelateerd aan de economische groei.

Overigens vergeet China bij de aangekondigde inspanningen voor het platteland niet om ook de strijdkrachten op peil te houden. Dit jaar zal het officiële defensiebudget met 14,7 procent stijgen.