CBS telt veel minder uitkeringen in 2005

In 2005 maakten in Nederland veel minder mensen gebruik van een uitkering dan in de jaren daarvoor. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalde met 60.000. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

De daling van het aantal arbeidsongeschikten wordt veroorzaakt door een daling van de instroom. De uitstroom uit de regelingen (WAO, WAJONG, WAZ) nam in 2005 niet toe. In 2003 en in 2004 daalde het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen minder: respectievelijk met 21.000 en 11.000 uitkeringen. In 2005 ontvingen nog 899.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De lagere instroom in de WAO wordt veroorzaakt door strengere toelatingseisen. Dat werkgevers sinds 1 januari 2004 niet één, maar twee jaar loon moeten doorbetalen bij ziekte is ook van invloed.

Tot 2005 steeg het aantal bijstands- en WW-uitkeringen. Ruim 10.000 minder mensen zaten in de bijstand. Het aantal WW-uitkeringen daalde met 18.000 tot 307.000, vooral onder mannen.

Uit andere CBS-cijfers blijkt vandaag dat in de provincies Zeeland, Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe veel minder vrouwen werken dan in de rest van Nederland. De verschillen tussen regio's kunnen oplopen tot 15 procent. In de grote steden ligt de arbeidsparticipatie van vrouwen het hoogst. Gemiddeld is in Nederland 63 procent van de vrouwen tussen 15 en 64 actief op de arbeidsmarkt. Leeftijdsopbouw en opleidingsniveau veroorzaken de regionale verschillen.