Blair: God zal oordelen over Irak

De Britse premier, Tony Blair, gaat ervan uit dat ook God een oordeel zal vellen over zijn besluit van drie jaar geleden om de inval in Irak te steunen. Dit heeft hij zaterdag in een vraaggesprek voor de televisie verklaard. 'Als je in God gelooft, wordt het (oordeel) ook door God gegeven', aldus Blair. 'De enige manier waarop je zo'n besluit kunt nemen, is door te proberen het juiste te doen in overeenstemming met je geweten.'

Het kostte de anders zo welsprekende premier moeite zijn gedachten helder onder woorden te brengen. Hij hakkelde, maar was ditmaal kennelijk vastbesloten zijn geloof niet te verloochenen. Het is bekend dat religie voor Blair altijd belangrijk is geweest. In zijn jonge jaren overwoog hij zelfs predikant te worden.

In het verleden waren Blair en zijn regering in het openbaar meestal terughoudend bij geloofsvragen. 'Wij gaan niet over God', verklaarde Blairs perschef Alastair Campbell eens. Ook Blair zelf reageerde geprikkeld, toen BBC-journalist Jeremy Paxman hem drie jaar geleden vroeg of hij samen met de Amerikaanse president, George Bush, had gebeden. Hij weigerde op die vraag in te gaan. Bush heeft naderhand verklaard dat God hem had ingegeven Irak binnen te vallen.

Sommigen vonden Blairs opmerkingen een positieve uiting van oprecht geloof. Anderen noemden ze 'bizar'. De ouders van enkele gevallen militairen hekelden de woorden van Blair. 'Een goed christen zou niet voor de oorlog zijn', zei een van hen.