Voorkom schadeclaims voor ouders én scholen

Ik kan goed begrijpen waarom ouders steeds vaker een schadeclaim indienen bij de school (NRC Handelsblad, 28 februari).

Er zijn twee verschillende vormen van schadeclaims. In het ene geval betreft het fysieke schade, zoals bij een gat in de broek of een verbrijzelde voet die onder het schoolhek vastzat. Of schadeclaims die te maken hebben met de geestelijke gesteldheid van een kind, zoals pesten of als ouders vinden dat de school zich niet voldoende heeft ingespannen voor hun bijv. hoogbegaafde of dyslectische kind. Ongelukken gebeuren overal en zeker ook op scholen. Als je kind iets overkomt in de trein, dan stel je de spoorwegen aansprakelijk. Overkomt je kind iets op school, dan stel je de school aansprakelijk.

Er is voor ouders ook geen andere mogelijkheid om geleden schade vergoed te krijgen. Het onderwijs kent een slecht functionerende klachtenprocedure waar geen schadeclaims neergelegd kunnen worden. Loop je als ouders schade op, dan kun je niets anders doen dan de school aansprakelijk stellen of een civiele procedure beginnen bij de rechtbank.

De school kan wel schadeclaims beperken door de hulp in te roepen van onafhankelijke professionals die kunnen bemiddelen tussen de twee partijen, zoals de Stichting.Onderwijsklachten.nl al enkele jaren doet. Want door de interventie van een onafhankelijke professional kan veel ellende, in de vorm van schadeclaims, voorkomen worden voor ouders én scholen.

    • Irene Tullemans