Universiteiten alleen goed voor hoogleraren

Promovendus Derek Jan Fikkers en postdoc Karin Mattern (NRC Handelsblad, 28 februari) hebben voor een deel gelijk: het carrièreperspectief voor personeel aan de Nederlandse universiteiten is abominabel. Dit wordt deels veroorzaakt door het feit dat er weinig vast wetenschappelijk personeel is met maar weinig tijd voor onderzoek, deels door slecht management, dat begaafde onderzoekers naar het buitenland jaagt. Er zijn bijna overal te veel – dikwijls deeltijdse – hoogleraren, en te weinig hoofddocenten. Het zijn de grote aantallen steeds wisselende promovendi en postdocs, niet dikwijls buitenlanders die slecht Nederlands en gebrekkig Engels spreken, die de cohesie van faculteiten ondermijnen en de ruimte voor vaste plaatsen wegnemen. Er is aan mijn faculteit aan de TU Eindhoven nog nooit zoveel gepromoveerd als nu. De voornaamste reden hiervoor is een financiële: er wordt door het ministerie per proefschrift betaald. Het is aan de Nederlandse universiteiten alleen goed toeven voor hoogleraren.

    • Emer. hoogl. wiskunde
    • Dr. F.W. STEUTEL