Pensionado's eisen oude rechten terug

Nederlandse gepensioneerden in het buitenland eisen hun oude zorgverzekeringsrechten terug van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD). Gisteren diende hun kort geding tegen de Nederlandse staat voor de rechtbank in Den Haag.

De voormalig particulier verzekerden willen af van de verplichting zich bij het ziekenfonds in hun buitenlandse woonplaats te verzekeren. Ook vechten zij de bijdrage aan die zij Nederland sinds dit jaar moeten betalen voor langdurige ziektekosten (AWBZ). Hun advocaat betoogde dat die bijdrage kan oplopen tot 2.700 euro per jaar zonder dat daar zorgvoorzieningen tegen over staan.

De pensionado's vinden dat ze sinds de invoering van het nieuwe Nederlandse zorgstelsel zijn opgezadeld met een 'dramatische verslechtering'. Gepensioneerden die zich bij het buitenlandse ziekenfonds aansluiten verliezen veelal het recht zich desgewenst in Nederland te laten behandelen. Dat is een van de redenen dat deze mensen niet bij dat ziekenfonds willen.

Hoogervorst stelt echter dat de gepensioneerden zich vanwege de Europese regels bij het plaatselijke ziekenfonds moeten verzekeren. De eisers bestrijden dat. Volgens hen vloeit uit de Europese verordening alleen een recht voort om zich bij het lokale ziekenfonds te verzekeren en niet de plicht. Zij willen keuzevrijheid.

Hoogervorst zegde de Tweede Kamer eind vorig jaar toe dat alle particulier verzekerden in het buitenland alsnog een redelijk aanbod zouden krijgen voor een aanvullende verzekering. Die zou het gat moeten dichten tussen de dekking van het lokale ziekenfonds en van hun oude verzekering. De advocaat van de eisers, E. Pijnacker Hordijk, verweet Hoogervorst dat hij dat niet heeft afgedwongen bij de verzekeraars. Om dit jaar voor dezelfde zorg verzekerd te zijn als in 2005 zouden de meeste senioren een aanvullende verzekering af moeten sluiten. De prijs die Nederlandse verzekeraars daar voor vragen is volgens de eisers onredelijk hoog. Vanwege hun leeftijd en soms lichamelijke gebreken komen zij in hun woonland vaak ook niet meer in aanmerking voor een aanvullende verzekering.

De uitspraak van het kort geding is op 31 maart.