Oneens: raad staat nu sterker

De lokale democratie functioneert beter dan de nationale. Omdat de raad, de volksvertegenwoordigers, een directe functionele invloed heeft op het college van B en W. Indicator daarvoor is het aantal wethouders dat moet opstappen ten gevolge van verschillen van inzicht tussen de raad en het college.

Wat de lokale democratie tevens sterker maakt is dat de 'oude' macht van de bestuurscoalitie niet werkt door versnippering en afsplitsing. B en W kunnen daardoor niet meer rekenen op een gegarandeerde steun uit de raad en worden mede daardoor gedwongen serieus rekening te houden met oppositie tegen gevoerd beleid.

Nederland zou er beter voorstaan wanneer de nationale volksvertegenwoordigers een vergelijkbare invloed op het kabinet zouden uitoefenen.

    • Jakob van den Brink