Langs koffiehuizen tegen eerwraak

Langs koffiehuizen tegen eerwraak Arnhem, 4 maart. Een tiental Turkse en Koerdische vrouwen trok gisteravond langs koffiehuizen in Arnhem, om handtekeningen te verzamelen tegen geweld door eerwraak, gericht tegen vrouwen. In felle bewoordingen vroegen de vrouwen steun voor hun actie, waarop mannen in de koffiehuizen wisselend reageerden. In enkele kregen de vrouwen veel handtekeningen, in andere niet. In discussies met de actievoerders maakten mannen duidelijk dat het geweld tegen vrouwen in hun kringen niet voorkomt. In onder meer de Turkse en Koerdische gemeenschap wordt eerwraak, moord, gepleegd op vrouwen die naar het oordeel van mannen hun kuisheid zouden hebben verloren door echtbreuk of overspel. De ingezamelde handtekeningen worden eind dit jaar aan de Tweede Kamer aangeboden. Foto Evelyne Jacq Europa, Nederland,Arnhem, 03-03-2006 Handtekeningenactie tegen eergerelateerd geweld. De Turkse en Koerdische vrouwen zetten zich in om eerwraak en eergerelateerd geweld uit haar gelederen te bannen. Vrouwen gaan voor de eerste keer naar koffiehuizen om handtekeningen op te halen tegen dit geweld. Felle discussies en wisselende reacties van de koffiehuizenbezoekers. De actie loopt tot einde 2006 . Allochtone, allochtoon, Vrouw, man, multicultuur, multicultureel, migranten, buitenlanders, cultuur, traditie. Foto: Evelyne Jacq Jacq, Evelyne