Lagere kipconsumptie verkleint het risico

In uw krant van 25 februari noemt Pieter Smeets, initiatiefnemer van een natuurkunde-canon, de Wakker Dier-campagne ‘Rem het virus, eet geen kip’ pure bangmakerij. De president van de Amsterdamse rechtbank vond de inhoudelijke onderbouwing van de campagne echter zeer overtuigend, toen de veesector probeerde Wakker Dier het zwijgen op te leggen. Viroloog Osterhaus zegt in New Scientist dat vogelpest in het wild niet lang kan overleven, maar de grote concentraties pluimvee steeds zorgen voor enorme virusuitstoot en nieuwe besmettingen.

Tijdens de vogelpest in Nederland (het meest pluimveedichte land ter wereld) in 2003 bleek dit niet anders: op 227 kippenbedrijven had vogelpest toegeslagen en slechts bij 14 achtertuintjes met kippen.

Momenteel worden jaarlijks 47 miljard kippen vetgemest en dit aantal neemt jaarlijks met 1 miljard toe; een explosieve situatie. Een lagere kipconsumptie verkleint het risico. En dat is nodig, want de Verenigde Naties waarschuwen voor een pandemie met mogelijk 150 miljoen menselijke slachtoffers en de Wereldbank schat de economische schade bij een pandemie op 480 miljard euro. Honderden miljoenen dieren zijn al afgemaakt. Wakker Dier probeert niet bang te maken, maar stelt de (retorische) vraag of kipfilet de consument echt die prijs waard is.

    • Mr. Marianne Thieme
    • Directeur Stichting Wakker Dier