Japanse trekzagen doen het blijkbaar goed

In NRC Handelsblad van 28 februari beschrijft Wouter Klootwijk de voordelen, mogelijkheden en het gebruik van Japanse zagen door een volwassene en een kind.

Gezien de metallische eigenschappen van Japanse zwaarden, de samurai, is het niet verwonderlijk, dat de kennis hiervan ook toegepast zou kunnen worden bij de productie van de genoemde Japanse zagen. Blijkbaar doen deze trekzagen het gewoonweg goed!

Opvallend is, dat de heften ongeveer een hoek van 60° maken met de lengterichting van de zaag. De pols staat bij deze stand dan 30° naar de pinkzijde gebogen. Een ergonomisch niet prettige houding. Beter is de pols recht en de lijn van de knokkels haaks op de lengterichting van de zaag. Vergelijk dit met de handgrepen van de moderne ijzerspanzagen.

    • R. Dekkers