Harold Mulder 4

Sinds oktober 2005 sta ik op de wachtlijst voor een nier-pancreastransplantatie. De afgelopen jaren heb ik met veel getransplanteerden gepraat en daarbij hadden positieve reacties de overhand. Iedereen had een moeilijke tijd gehad maar uiteindelijk waren ze blij met het resultaat. Het is jammer dat in het verhaal van Harold Mulder nu alleen de negatieve kant werd belicht. Voor iemand die op de wachtlijst staat of nog twijfelt is dit niet erg bevorderlijk. Want geloof me het is al moeilijk genoeg. Ook kunnen mensen die twijfelen tussen wel of niet donor worden door dit artikel negatief worden beïnvloed, wat erg sneu is voor mensen die op de wacht lijsten staan.

    • Erna V.D. Woude