'Grote rol camera's tegen terreur'

Het cameratoezicht zal de komende jaren een belangrijke rol spelen in de strijd tegen terrorisme. De overheid onderzoekt onder meer met de marechaussee, beveiligingsbedrijven, de luchthaven Schiphol en de NS hoe camera's kunnen worden ingezet ter beveiliging van kwetsbare plaatsen in de samenleving.

Dit zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), Tj. Joustra, in een vraaggesprek met deze krant.

Volgens Joustra zijn er nieuwe generaties 'slimme camera's' die beginnen met registreren als er in het publiek individuen zijn die een afwijkend patroon vertonen. 'Op Schiphol moet het mogelijk zijn om met dergelijke vormen van cameratoezicht veel efficiënter te opereren', zegt Joustra. Dat geldt ook voor de Nederlandse Spoorwegen, die volgens hem ook met dergelijke plannen bezig zijn.

Joustra vindt niet dat extra cameratoezicht, zoals bijvoorbeeld in Londen, waar talloze camera's het straatbeeld continu in de gaten houden, een inbreuk vormen op de privacy. 'Het is in ieder geval achteraf, bij de opsporing, heel handig. Want, hoe meer camera's, hoe groter de mogelijkheden om achteraf te bekijken wat er is gebeurd.' Volgens hem moeten die voordelen worden afgewogen tegen ,,het nadeel dat mensen zich minder vrij voelen'. Joustra: 'Maar als ik in Londen loop, met al die camera's, heb ik niet een ander gevoel dan wanneer ik in Amsterdam loop.'

Joustra verwacht dat de overheid meer zal gaan samenwerken met het bedrijfsleven in de strijd tegen terrorisme. Als voorbeeld noemt hij New York, waar de overheid wordt ingelicht door een bedrijf als een persoon een 'verdacht product in sterk afwijkende hoeveelheden koopt'. Die kennis kan volgens Joustra relevant zijn bij het voorkomen van chemische, biologische of nucleaire aanslagen.

In een nieuw 'Dreigingsbeeld' van het terrorisme in Nederland, dat Joustra aan de Kamer heeft gestuurd, wordt gesteld dat vrouwen in Nederland in toenemende mate betrokken zijn bij de jihad en bij de voorbereiding van islamitische terreuraanslagen in Nederland. De actieve deelname van vrouwen hieraan zou worden gestimuleerd door gezaghebbende islamitische ideologen. Zij geven de vrouwen een religieuze legitimering om actief deel te nemen aan de jihad.

Vraaggesprek: pagina 6

    • Rob Schoofjos Verlaan